Slippers are an increasingly popular business gift that will surely impress your bussines partners or employees. Give a quality and useful gift with a printed or embroidered logo of your company and spread the visibility of your brand in an outstanding way.

Why business gifts? As you know, business gifts have been proven to increase brand recognition, accelerate sales and strengthen company affiliation. And what better gift that we humans actually use every day! Your customers and employess will remember you every day when they walk comfortably in your company's unique slippers.

Don't just give a gift, give an experiance and a sense of belonging. Give Vučko slippers as a gift and customise them according to your wishes.

Submit your inquiry as soon as possible and ensure on-time prodduction. Trust us to create an unforgettable experiance  together that will strengthen your brand.

Vučko promotional slippers are distinguished by

--- |

Sloveninan production and rich tradition: with more than 40 years of tradition in the production of slippers, we provide you with products that are  the result of a rich heritage and experience.

 

Wide selection of models and sizes: we offer you a wide selection of different slipper models and different sizes. This way, you will be able to choose the ones that best suit your needs.

 

Flexibility and innovation: because we belive that every company has its own unique vision, we allow you to design your slippers according to your needs, and we help you make your vision a reality.

 

Technology:  we use the latest technolhy in the production and design of slippers. With active research and a desire for the best technology in the field of printing and embroidery, our processes are always at the highest level.

 

Fast productions and delivery: We understand that time is important, so we try to make your order quickly  and ensure delivery wirhin the desired time frame.

Select finishing technique

Browse the promotional catalog

FAQ

What is the minimum order quantity for promotional slippers?

The minimum order quantity for promotional slippers at promotional prices is 50 pairs of slippers. In the case of an order of less than 50 pairs, an additional handling fee of €35,00 + VAT will be charged-

Can we get a sample of promotional slippers before placing an order?

Of course you can receive a sample of promotional slippers for review before placing an order. The production of a sample pair of slippers will be charged according to the complexity of the production on the selected technique. If you decide to order the production and the selected technique. If you decude to order the production and the selected technique. If you decide to order the production of a sample pair of promotional slippers can be deducted from the order. If you  do not decide on the order the cost of the sample is slightly higher. Please do not hesitate to contact us at info@vucko.si for any additional information.

Where can I see the promotional slippers versions and their prices?

You can see the prices and all the variations of the promotional slippers in our promotional catalog, which you can access under the questions section you are currently in.

Is the purchase of promotional slippers also avaiable for individuals?

Of course, even as individual person you can buy promotional slippers but when placing an order you must take into account the minimum quantity, which is 50 pairs of slippers. In the case of an order of less than 50 pairs an additional handling fee of €35.00 + VAT will be charged.

Which size of slippers should I choose?

Choose the size of the slippers according to whoam they are inteded for. If you are ordering slippers for adults, the most frequently ordered sizes are 39/40, 41/42 and 43/44.

How can I decide more easily between choosing embroidery or printing?

We suggest that you read more about printing and embroidery in the sections above where we have collected some basic information about the techniques we use in our company to help you decide between embroidery or printing.

What are the shipping costs?

The delivery cost depends on the dimensions of the shipment of ordered goods, the weight of the shipment or the delivery service and includes both shipping and packaging costs.

When will my order be delivered?

As soon as the payment for the placed order is completed, we start the production of your products. Production takes approximately 14 working days. The production time depends on the complexity and quantity of the order. Expections are the month of August, November and December when you can expect longer production times due to the increased numbers of requests and higher occupancy. When your order is ready we hand it over to the delivery service which is expected to deliver the shipment to the selected address the next working day.

Do you also deliver promotional material outside of Slovenia?

Of course! Orders placed through our online store are regularly delivered to Croatia, Austria, Germany. If you would like to receive the promotional material in other foreign countries you can place the order via the e-mail address info@vucko.si. Based on your request we will send you an offer as soon as possible, which will include information about the delivery time and delivery cost which depends on the country, weight, package, dimensions and delivery service. More information about the cost of delivery and transit times for foreign countries can be found in the General Terms and Conditions.

Can I personally pick up the promotional slippers?

Yes, it is possible to pick up the promotional slippers in person at the company's headquartes - at the address Stranska vas ob Višnjici 17, 1295 Ivančna Gorica, if you decide to do so beforehand and agree upon placing the order.

One of the products I ordered is damaged. What should I do?

In the event that one of your products is missing or your product is damaged we sincerly apologise, for the inconvenience and ask you to notify us as possible at info@vucko.si and we will do our best to resolve the complaint as soon as possible.

Which contact can I turn to in case of a complaint?

In case of a complaint, write to us at info@vucko.si and we will do our best to resolve your complaint as soon as possible.

General terms and conditions of collaboration

Pogoji sodelovanja - promocijski copati po naročilu

Postopek naročila

Naročnik izpolni in odda obrazec za povpraševanje promocijskih copat. Naročnik je odgovoren za zagotovitev točnih in popolnih informacij pri oddaji naročila, vključno s specifikacijami izdelka in kontaktnimi podatki. Podjetje Vučko d.o.o. (v nadaljevanju proizvajalec) na podlagi prejetih podatkov sestavi okvirno ponudbo. Ponudba je veljavna, ko se stranki dogovorita o vseh podrobnostih izdelave, vključno s predvidenim okvirnim rokom za izdelavo in dostavo naročila. Po prejemu plačila proizvajalec izdela vzorčni par copatov in naročniku pošlje fotografijo v potrditev (razen če dogovor med naročnikom in proizvajalcem določa drugače).

Odobritev vzorca s strani naročnika velja kot potrditev naročila za izdelavo, naročilo gre v serijsko izdelavo po prejemu te potrditve.

Cene in plačilni pogoji

Cene promocijskih copatov in ponudba je opredeljena v veljavnem Promocijskem katalogu, ki je objavljen na uradni spletni strani podjetja. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe cen v kolikor oceni, da bodo pri izdelavi nastali dodatni stroški, ki niso zajeti v osnovno ceno izdelave. 

Pogoji plačila

Začetek izdelave promocijskih copat, vzorčnega para copat ali digitalnega predogleda je možna izključno po plačilu predračuna. Oziroma če se z naročnikom izjemoma dogovori za drugačen način plačila.

Spremembe in odpovedi naročil

Sprememba naročila je možna s strani proizvajalca ali naročnika vse do trenutka potrditve vzorca. V primeru sprememb vzorca lahko nastanejo dodatni stroški in/ali se podaljša rok izdelave. Spremembe se obračunajo po veljavnem ceniku o spremembi vzorca. V kolikor je naročilo že v procesu proizvodnje, sprememba ali odpoved naročila ni več mogoča oziroma naročnik krije vse stroške, ki so nastali v proizvodnem procesu do trenutka odpovedi in/ali spremembe.

Cenik o spremembi vzorca

V brezplačno izdelavo vzorca je vključena 1 sprememba pozicije grafike na izdelku ali sprememba barve materiala (ni vključena sprememba barve tiska). Vsaka nadaljnja sprememba se obračuna od 25€+ddv oziroma se obračuna po dogovoru s proizvajalcem, glede tip spremembe. V primeru spremembe vzorca se lahko spremeni tudi dogovorjeni dobavni rok. (V primeru spremembe potiska se zaračuna cena novega tiska in strošek nove priprave za tisk.)

Dobavni roki in dostava

Okvirni rok izdelave promocijskih copatov (v obdobju od 1. januarja do 1. novembra) je 14 delovnih dni od potrditve vzorčnega para copat (ta šteje kot potrditev naročila za izdelavo). Točnejši rok izdelave določi proizvajalec na podlagi podatkov, ki jih naročnik poda na obrazcu za povpraševanje in na podlagi drugih podatkov, ki jih poda naročnik. Na rok izdelave vpliva zahtevnost izdelave končnega izdelka, dobavljivost željenih materialov in količina. 

Dobavni rok se lahko spremeni v primeru nepredvidljivih okoliščin, kot so ne-dobavljivost materiala, logistične težave ali višje sile. V tem primeru proizvajalec naročnika obvesti o podaljšanju dobavnega roka v najkrajšem možnem času. V primeru zamude pri dobavi zaradi upravičenih razlogov, proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno nastalo škodo.

Intelektualna lastnina

Vsi dizajni, grafike in druge vsebine, ki jih ustvari ali posreduje naročnik v okviru naročila promocijskih copatov, ostanejo intelektualna lastnina naročnika.

Proizvajalec ne pridobi nobenih pravic do intelektualne lastnine naročnika, razen v obsegu, ki je potreben za izvedbo naročila in izpolnitev obveznosti do naročnika ali v primeru, da je grafiko za naročnika pripravil proizvajalec in se o tem sporazumeta.

Naročnik jamči, da ima pravico uporabljati vsebine, ki jih posreduje proizvajalcu, vključno z dovoljenjem za uporabo blagovnih znamk, avtorskih pravic ali drugih intelektualnih pravic tretjih oseb.

Uporaba in distribucija dizajnov

Dizajni, ustvarjeni za naročnika v okviru naročila promocijskih copatov, se lahko uporabljajo izključno za izdelavo in dobavo copatov naročniku. Brez izrecnega pisnega ali ustnega soglasja naročnika proizvajalec ne sme uporabiti ali distribuirati dizajnov za druge namene ali naročnike, v kolikor je dizajn last naročnika. 

Naročnik (v kolikor ni podal druge zahteve) soglaša, da lahko proizvajalec uporablja slike izdelanih copatov, vključno s posameznimi dizajni, v svojem katalogu, marketinških kampanjah in drugih promocijskih materialih kot reference za prikaz možnih izdelkov. 

Omejitve glede uporabe blagovnih znamk in avtorskih pravic

Naročnik je odgovoren za zagotovitev, da dizajni, ki jih posreduje proizvajalcu, ne kršijo nobenih intelektualnih pravic tretjih oseb, vključno z blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami.

Proizvajalec si pridržuje pravico zavrniti izdelavo ali distribucijo dizajnov, ki bi lahko kršili intelektualne pravice tretjih oseb.

Odgovornost za vsebino grafike

Naročnik jamči, da je vsebina grafike, ki jo posreduje proizvajalcu, zakonita in da ima vse potrebne pravice za njeno uporabo.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne kršitve intelektualne lastnine ali druge pravne težave, ki izhajajo iz uporabe predložene grafike s strani naročnika.

Jezik in prevodi

Komunikacija med naročnikom in proizvajalcem ter obdelava naročil potekata prednostno v slovenskem jeziku. Naročnik lahko zahteva prevod pogodbe ali drugih dokumentov v drug jezik, vendar si proizvajalec pridržuje pravico do zaračunavanja dodatnih stroškov za prevod, razen če je drugače dogovorjeno. V primeru kakršnih koli neskladij med prevodom in izvirnim dokumentom, se šteje, da velja izvirni dokument v slovenskem jeziku.

Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov v skladu z zakonodajo.

Fill out the form and send an inquiry ↓

The form guides you through all the information we need to make your offer. You can aslo all necessary graphics to the form.